วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

สภาพบรรยากาศเป็นที่พอใจสำหรับผู้รับการรักษาเจ้าหน้าที่พยาบาลกงหรา


เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน รอให้บริการตามแนวทางสมเด็จย่า

ไม่มีความคิดเห็น: