วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

ช่วยกันจับเด็กถอนฟัน

จำเป็นที่จะต้องจับให้แน่น

ช่วยให้ฟันเด็กหายปวดเด็กกลัวหมอฟัน เลยต้องช่วยกันจับ


สภาพบรรยากาศเป็นที่พอใจสำหรับผู้รับการรักษาเจ้าหน้าที่พยาบาลกงหรา


เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน รอให้บริการตามแนวทางสมเด็จย่า

ร่วมทำงานกับแพทย์อาสาสมเด็จย่า

ด.ต.นรินทร์ อินนุรักษ์ , ด.ต.สมยศ ชายเกตุ ชุดปฏิบัติการ สายตรวจตำบลคลองเฉลิม

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรกงหรา นำโดย พ.ต.ท.ยงยุทธ พรหมปลัด สวป.ฯ และ ร.ต.ท.นวพล ยืนยงพงศ์เสรี รอง สวป.ฯ พร้อมกับ ชุดปฏิบัติการ อาสาสมัคร เข้าร่วมในโครงการแพทย์อาสาสมเด็จย่า